Mé profesní zkušenosti


Soukromá psychologická praxe
pro dospělé a děti 

 

Po návratu z mateřské dovolené se již opět naplno věnuji své profesi a vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o mé služby jsem otevřela ordinaci v příjemném a klidném prostředí ABCentra v Březiněvsi, kde se ráda setkám i s Vámi.

Ve svém oboru se i nadále vzdělávám a pracuji pod pravidelnou supervizí. Školní psycholožka pro děti, rodiče a pedagogické pracovníky


Po studiu psychologie a speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově jsem pracovala jako školní psycholožka. Začínala jsem na učilišti SOU U Krbu a po té jsem řadu let působila na prestižní mateřské a základní škole a gymnáziu Sunny Canadian Int. School v Jesenici.

Mou prací byla péče o žáky, ale také o rodiče a pedagogické pracovníky. 

Mimo jiné jsem také pracovala jako konzultant Linky bezpečí, dělala preventivní programy na základních školách pod Prev-centrem a učila angličtinu a občanskou nauku na soukromé střední škole Michael. Mé vzdělání a další kurzy

Vystudovala jsem obor Psychologie, speciální pedagogika na Karlově univerzitě, katedře Školní psychologie.

 • 2022 zahájen komplexní psychoterapeutický výcvik Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie pod vedením MUDr. Františka Matušky, Hermés group
 • 2023 Hero´ s journey - Cesta hrdiny, výcvikový program, Mgr. Štefan Schwarc
 • 2012 výcvik v Systemickém koučování a supervizi, MUDr. František Matuška, Hermés group
 • 2024 Trénink hypnotické komunikace pro psychoterapeuty, Libor Činka
 • 2023 Pokračovací kurz Neuro-vývojová stimulace, NVS Pohybem se učíme, Cortex Academy, PhDr. Marja Volemanová, PhD.
 • 2023 Úvodní online kurz Neuro-vývojové stimulace, NVS Pohybem se učíme, Cortex Academy, PhDr. Marja Volemanová, PhD.
 • 2019 Level I a II Bachovy esence
 • 2016 Dítě jako celek, Desatero pro rozvoj dětí v MŠ, Pohádkové cvičení MUDr. Kleplové
 • 2015 Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Laterální vývoj dítěte, Mgr. Pavla Bubeníčková
 • 2015 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík, Mgr. Pavla Bubeníčková
 • 2014 KUPREV, KUPOZ
 • 2014 Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství
 • 2013 Certifikovaný lektor jógy smíchu
 • 2012 Kurz Kouzelná pastelka, komplexní rozvojový program pro předškoláky
 • 2011 Kurzy Integrované psychoterapie
 • 2011 Test postavy, Test stromu
 • 2008 Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
 • 2008 Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro konzultanty Linky bezpečí

Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti